Algemene voorwaarden

Voor de juiste dosering en zorgvuldige mengverhoudingen van de verschillende componenten van de kleurmassa, heeft KAPPERS een kleurdiagnose systeem voor KIS KeraCream Color ontwikkeld. Dit kleurdiagnose systeem is te gebruiken middels deze app. Op basis van de opgegeven originele haarkleur, de huidige haarkleur en de gewenste haarkleur, verstrekt KAPPERS een recept voor de juiste dosering en samenstelling van de verschillende componenten om tot het gewenste resultaat te komen. De KIS Keracream Color App van KAPPERS is slechts een hulpmiddel om tot de juiste receptuur te komen. De basis voor elke haarkleuring is een juiste diagnose. KAPPERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie via het kleurdiagnose systeem voor KIS KeraCream Color, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken van de gewenste haarkleur. KAPPERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze KIS Keracream Color App of het betreffende advies of product zou ontstaan. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. KIS KeraCream Color is voor professioneel gebruik en men dient te allen tijde de gebruiksaanwijzingen van de gebruikte producten in acht te nemen.
Akkoord